Rynek nieruchomości w naszym kraju jest rynkiem, który się szybko rozwija, ale nadal nie zapewnia on w wielu obszarach tak dużych możliwości jak najbardziej rozwinięte rynki nieruchomości na świecie. W tym względzie można w Polsce zauważyć między innymi możliwość korzystania z istotnie mniej rozbudowanego rynku nieruchomości na wynajem, co odnosi się do zarówno nieruchomości oferowanych na rynku mieszkaniowym nieruchomości Toruń, jak również w wielu aglomeracjach również nieruchomości magazynowych albo usługowych.
Najszerszy dostęp do nieruchomości, które są nowoczesne znajduje się w największych aglomeracjach miejskich, co daje potencjalnym nabywcom szeroką możliwość podejmowania wyboru czy lepszym rozwiązaniem jest postawienie na nieruchomości pod wynajem czy też lepszym rozwiązaniem będzie postawienie na nieruchomości, które będzie się samodzielnie budowało lub kupowało.